Bérkalkulátor 2013

Nettó bér 2013

fizetési felmérés

Tegnapelőtti névnap 10-29 : Simon, Szimonetta
Tegnapi névnap 10-30 : Nárcisz
Mai névnap 10-31 : Alfonz
Holnapi névnap 11-01 : Farkas
Holnaputáni névnap 11-02 : Marianna

Társadalombiztosítás Ausztriában

E-mail


Ausztriai munkavállalás / Társadalombiztosítás

Minden ausztriai biztosított munkavállaló keresőtevékenysége alapján TB-biztosított , mely alapján Ausztriában és Magyarországon egyaránt igénybe veheti a betegbiztosítási ellátásokat TB-orvosi ellátás és jár a kórházi kezelés. Ha a biztosított az ellátásokat Magyarországon veszi igénybe, ilyenkor a magyar társadalombiztosító által kifizetett költségeket az ausztriai társadalombiztosítás megtéríti. Az osztrák társadalombiztosítási rendszer magában foglalja az anyasági-,öregségi-. anyasági-, rokkantsági- és fogyatékossági-, valamint munkanélküli ellátásokat.

Ausztriában már évekkel ezelőtt a beteglapot egy chipkártya helyettesíti, ez az ún. e-card, mely feljogosít az ingyenes ellátásra. Ezt a kártyát minden külön igénylés nélkül minden biztosítottnak és hozzátartozójának a TB megküldi.
Ausztriai munkavállalás esetén a társadalombiztosítási rendszerbe történő bejelentés a munkáltató feladata és a járulékot is a munkáltató fizeti be közvetlenül a hatóságnak, és a munkavállaló béréből levonja. A bejelentést követően minden biztosított kap egy TAJ számot. Társadalombiztosítási járulék fizetésével térítésmentesen igénybe vehetők a pénztárral szerződésben álló orvosok az állami kórházak, valamint, szakorvosok szolgáltatásai. Betegszabadság: a munkavállaló betegsége esetén a munkáltató általában 6-12 hétig kell, hogy fizesse a munkavállaló teljes bérét, majd további négy hétig a fizetése felét.

Amennyiben kórházi kezelésre van szükség, az a kezelőorvos ajánlásával történik, de sürgős esetben az EU kártya bemutatásával közvetlenül is fel lehet keresni a kórházat. Az átlagon felüli igényeket a biztosító nem téríti. Ha a munkavállaló a szükséges ellátás idején nem rendelkezett EU kártyával, és az orvosi ellátás költségeit maga fizette meg, a kezelésekről szóló eredeti számlákat és a számla kiegyenlítésének igazolását a magyarországi lakóhelye szerinti illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnak (MEP) kell benyújtania. Ilyenkor a pénztár megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól információt arról az összegről, amibe az EU kártya alapján  került volna az ellátás és ezt az összeget fizeti ki. Az így fennmaradó különbözet az ellátásban részesült személy költsége marad.

Ausztriában a várandós anyák kötelezően a szülés előtti nyolcadik héten otthon kell, hogy maradjanak, és a szülés után 8-16 hétnek legalább el kell telni, hogy újra munkába állhassanak. Amint az anya munkáltatójának bejelentette, hogy gyermeket vár, a munkáltató nem bocsáthatja el. Juttatásra az anyavédelmi időszakban az előző 13 heti fizetésének alapján jogosultak az anyák. Az anyasági szabadság a gyermek kétéves koráig jár. Családi pótlék: Az EGT állampolgárok ausztriai munkavállalás során az osztrák állampolgárokkal megegyező szabályok alapján jogosultak a családi pótlékra. A családi pótlékra az anya jogosult, de lemondhat az apa javára és kéthavonta fizetik. Ha egy magyar állampolgár Ausztriában vállal munkát, de a családja itthon marad, akkor is jogosult az osztrák családi pótlékra. A pótlék akkor is jár, ha a gyermek elmúlt 18 éves és dolgozik, amennyiben éves jövedelme nem haladja meg a nettó 8725 eurót. (a keresetbe nem számít bele az az árvaellátás, az egyetemi évek alatt végzett diákmunka, valamint az adómentes jövedelmek.) A gyermeknevelési segélyt a családi pótlékkal együtt fizetik, és a helyi Finanzamtnál kell igényelni.  Ha a gyermek nagykorú, igazolni kell, hogy nem dolgozik. Ha a munkavállaló az adott év szeptember 1-jén Ausztriában keresőtevékenységet folytatnak akkor jár a 13. havi családi pótlék. Azok a családok akiknek a havi bruttó jövedelme nem haladja meg a 2.912 eurót, gyermekgondozási hozzájárulásra jogosultak. Gyermekét egyedül nevelő szülőesetében ez az összeg 2000 euró. A gyermekgondozási hozzájárulást a területileg illetékes AMS-nél (Arbeitsmarktservice) lehet igényelni.

A munkanélküli segély összege a napi nettó kereset 55 százaléka, melyet általában 20 héten keresztül folyósítanak. Az EU/EGT állampolgárok bármely tagállamban jogosultak a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybe vételére. Ha valaki munkanélküli lesz, fel kell keresnie a helyi munkaügyi szervet, és az E 301-es nyomtatványon kérnie kell munkaviszonyának igazolását. Munkanélküli segélyre nem jogosult az a személy, aki az újonnan csatlakozott tagországok valamelyikének állampolgára (Málta és Ciprus kivételével), ha korábban szezonális munkára alkalmazták. Az ausztriai társadalombiztosítási szabályok szerint a segély igénylését megelőzően minimum 26 hétig alkalmazásban kell lenni az utóbbi 12 hónap során és ez a kitétel életkortól függően emelkedik.

A határ menti ingázók kizárólag a lakóhely szerinti állam jogszabályainak megfelelően részesülnek ellátásban, úgy mintha utolsó foglalkoztatásuk idején ebben az államban lettek volna biztosítva. Ha a családban egy kereső személy van, vagy a második kereső fizetése  évi 2200 € alatt van, , vagy a második kereső és a gyermekek fizetése együttesen nem éri el az évi 6000 €-t, abban az esetben egyedüli kereső segély igényelhető.

 

 

You are here: